Anasayfam Yap   Kişisel Menü     Sepet   İş Birliği   Hediye Çeki   Yardım   İletişim   Üye Girişi Üye Çıkışı
hipernex.com
HAFTANIN ÜRÜNÜ

MR Kışlık Koruma Seti 3 parça 99p008
21,27 TL + Kdv
İPUÇLARI
Telif  Hakkı

Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
www.hipernex.com bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir ihtar, uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklı tutulmaktadır.
Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sadece kendinizin sorumlu olduğunuzu ve eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız hususunu önemle ihtar ederiz.
Aşağıda yazılı hususlardan herhangi birisinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu, herhangi bir resmi mercii ya da mahkemelerce geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.
Bu sitenin tüm içeriği; metin, grafik, logo, imler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca www.hipernex.com veya içerik sağlayıcılarına ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır.
Yukarıda sayılan unsurların www.hipernex.com nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak koşuluyla kullanıcılar kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için malzeme indirebilir.

Markalar
www.hipernex.com ile marka sahibi üçüncü kişi şirketlere ait tüm grafik, logo ile mal ve hizmet isimleri Türkiye'de ve dünyada tescilli markalar olup, başkaları tarafından hiç bir surette kullanılamaz. Kullanıcıların zihinlerinde karışıklığa yol açacak, iktibas oluşturacak, itibar zedeleyecek şekilde bu markaların benzerleri oluşturulamaz.

www.hipernex.com, sunduğu site içeriğinden; internet kullanıcılarına vereceği hizmetler dolayısıyla donanım ve yazılım temininden; hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza ve sair teknik sebeplerden; bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından; keza donanım, yazılım ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilere erişiminden sorumlu değildir.

www.hipernex.com, sayfalarında açık veya zımnen belirtilmiş tüm ticari garantiler de dahil her türlü garantiyi reddeder. Bu çerçevede, belirli bir amaca uygunluğu; bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez.

www.hipernex.com diğer internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Bu bağlantılar, link verilen sitelerin grup şirketlerimize ait olduğunu ya da denetlendiğini göstermez. Bağlantı verilen sitelerdeki malzemeler "olduğu gibi" sağlanmakta ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir.

www.hipernex.com, bağlantı verilen sitelerle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmez. Bu sitelerin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.

www.hipernex.com, bu sitelerdeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, güvenilirliği, zamanında olduğu ve sair hiç bir konuda garanti vermez. Kullanıcılar,

www.hipernex.com'un sağlamış olduğu hizmetlerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan

www.hipernex.com 'un hiç bir surette sorumlu olmadığını, Tüketici'nin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde

www.hipernex.com 'a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında

www.hipernex.com 'u şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

Siteye gönderilen yorum ve görüşler
Siteye gönderilen yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran www.hipernex.com ve ilgili kuruluşlarına aittir.
Siteye gönderilen tüm yorum ve görüşler ile bunların www.hipernex.com ve ilgili şirketleri tarafından kullanımının üçüncü şahısların haklarını herhangi bir surette ihlâl etmediği bu yorum ve görüşlerin sahipleri tarafından taahhüt ve garanti altına alınmış sayılır. Gerek üçüncü şahısların haklarını ihlal eden, gerekse kanuna, ahlâka ve umumi adaba aykırı olan yorum ve görüşler www.hipernex.com tarafından tespit edilip de siteden kaldırılıncaya dek hukuki ve cezai tüm sorumluluk kendilerine aittir.

Kamuya açık sohbet odalarının kullanımı
Sohbet odalarındaki kullanıcılar, kendi yarattıkları ekran isimleri ile tanımlanırlar. Bu forumlarda ifşa edilen her şeyin halka açık olduğunun unutulmaması ve kullanıcıların kişisel bilgilerini bu alanlarda hiçbir suretle ifşa etmemeleri önemle ihtar olunur. İfşa edilen bilgilerden dolayı www.hipernex.com 'a hiç bir surette sorumluluk yüklenemez. Bu tür alanlarda kullanıcılar tarafından sarf edilen, içeriği suç unsuru ihtiva edenler dahil her türlü söz ve yazıların sorumluluğu tamamen kendilerine aittir. www.star.com.tr, hakaret, küfür, tehdit, ahlaka aykırılık, pornografi, kanuna aykırı bir fiilin övülmesi gibi içerikleri tespit ettiği anda derhal sistemden silme hakkına sahiptir. www.hipernex.com herhangi bir yasal ve idari isteğe yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklamak hakkını her zaman saklı tutar ve bundan doğacak tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

Elektronik postanın kullanımı
Bir kimsenin fikri ve sınai mülkiyet haklarını çiğneyen hiçbir bilgi, yazılım, tasarım, doküman ya da başka malzeme hak sahibinden izin alınmadıkça postalanamaz ya da iletilemez. Virüs veya başka zararlı unsurları barındıran; ticari amaç taşıyan ya da reklam teşkil eden; tehdit, hakaret, küfür, iftira, pornografi gibi konusu suç oluşturan unsurlar ihtiva eden hiçbir yazılım, bilgi ya da malzeme postalanamaz ve kullanılamaz.

Kişisel bilgilerin korunması
www.hipernex.com sitesinde üyelik ve kişiselleştirme hizmetleri verebilmek için kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgiler (e-mail adresi, doğum tarihi vs.) servisin hizmet amacına yönelik olup, kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece www.hipernex.com ve ilgili şirketleri dışında üçüncü kişilerle hiç bir suretle paylaşılmaz.

Uygulanacak Hukuk
Bu site www.hipernex.com tarafından İstanbul, Türkiye'de yaratılmış ve işletilmektedir. Bu sitedeki tüm kurallar, beyanlar ve bu sitenin kullanımı Türk maddi hukuk ve Türk usul hukuku kurallarına tâbidir. Bu site ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkeme ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.

Hakkımızda | Müşteri Hizmetleri | Gizlilik Politikası | Taşıma Politikası | Sipariş Politikası | Garanti Politikası
Bu sayfalar en iyi 1024x768 çözünürlük ile görüntülenir
© 1999 - 2014 Hipernex.com Her hakkı saklıdır
Sanal-Online Alışveriş Sektöründe 13. Yıl.
Fırsat Sitesi - Sanal Mağaza